cv.2ua.org
Chernivetska oblast

Vakhnivtsi maps

Map Google Yandex Satellite map Satellite

Map of Vakhnivtsi with streets and houses

Google map of Vakhnivtsi

Layers of Google maps: a satellite map with names, road map with streets and houses, satellite map without names and topographic map.

Go to Google map of Vakhnivtsi >>

Yandex map of Vakhnivtsi

Go to Yandex map of Vakhnivtsi >>

Vakhnivtsi, selo

Address: selo Vakhnivtsi, Vyzhnytskyi raion, Chernivetska oblast, Ukraine

Coordinates of Vakhnivtsi for Smartphone or Navigator (GPS/GLONAS)

Lat

48.257072

Lon

25.463874

The length of the borders of selo Vakhnivtsi

from North to South

3 km 579 m

from West to East

2 km 150 m

Geographical coordinates

Latitude

48°15′25″ N

Longitude

25°27′50″ E

Maps of nearest to selo Vakhnivtsi settlements

Kosovanka ... 3 km 341 m

Map of village Kosovanka

Map of  village Kosovanka

Lypovany ... 3 km 352 m

Map of village Lypovany

Map of  village Lypovany

Valy ... 3 km 425 m

Map of village Valy

Map of  village Valy

cv.2ua.org Contact Us

© 2022, All rights reserved.