cv.2ua.org
Chernivetska oblast

Shypyntsi maps

Map Google Yandex Satellite map Satellite

Map of Shypyntsi with streets and houses

Google map of Shypyntsi

Layers of Google maps: a satellite map with names, road map with streets and houses, satellite map without names and topographic map.

Go to Google map of Shypyntsi >>

Yandex map of Shypyntsi

Go to Yandex map of Shypyntsi >>

Shypyntsi, selo

Address: selo Shypyntsi, Kitsmanskyi raion, Chernivetska oblast, Ukraine

Coordinates of Shypyntsi for Smartphone or Navigator (GPS/GLONAS)

Lat

48.377542

Lon

25.7526015

The length of the borders of selo Shypyntsi

from North to South

3 km 64 m

from West to East

2 km 924 m

Geographical coordinates

Latitude

48°22′39″ N

Longitude

25°45′9″ E

Maps of nearest to selo Shypyntsi settlements

Burdei ... 3 km 872 m

Map of village Burdei

Map of  village Burdei

Dubivtsi ... 4 km 5 m

Map of village Dubivtsi

Map of  village Dubivtsi

Berehomet ... 4 km 461 m

Map of village Berehomet

Map of  village Berehomet

cv.2ua.org Contact Us

© 2024, All rights reserved.