cv.2ua.org
Chernivetska oblast

Map Google Yandex Satellite map Satellite

Yandex map of Rzhavyntsi

Maps Rzhavyntsi

Satellite map of Rzhavyntsi Google map of Rzhavyntsi Map of Rzhavyntsi

Rzhavyntsi, selo

Address: selo Rzhavyntsi, Zastavnivskyi raion, Chernivetska oblast, Ukraine

Coordinates of Rzhavyntsi for Smartphone or Navigator (GPS/GLONAS)

Lat

48.5050605

Lon

26.0780255

The length of the borders of selo Rzhavyntsi

from North to South

4 km 561 m

from West to East

4 km 760 m

Geographical coordinates

Latitude

48°30′18″ N

Longitude

26°4′41″ E

Yandex maps of nearest to selo Rzhavyntsi settlements

Balamutivka ... 3 km 597 m

Yandex map of village Balamutivka

Yandex map of  village Balamutivka

Blyshchad ... 4 km 29 m

Yandex map of village Blyshchad

Yandex map of  village Blyshchad

Dobrynivtsi ... 4 km 985 m

Yandex map of village Dobrynivtsi

Yandex map of  village Dobrynivtsi

cv.2ua.org Contact Us

© 2022, All rights reserved.