cv.2ua.org
Chernivetska oblast

Kozyriany maps

Map Google Yandex Satellite map Satellite

Map of Kozyriany with streets and houses

Google map of Kozyriany

Layers of Google maps: a satellite map with names, road map with streets and houses, satellite map without names and topographic map.

Go to Google map of Kozyriany >>

Yandex map of Kozyriany

Go to Yandex map of Kozyriany >>

Kozyriany, selo

Address: selo Kozyriany, Kelmenetskyi raion, Chernivetska oblast, Ukraine

Coordinates of Kozyriany for Smartphone or Navigator (GPS/GLONAS)

Lat

48.3709995

Lon

26.646057

The length of the borders of selo Kozyriany

from North to South

2 km 36 m

from West to East

3 km 467 m

Geographical coordinates

Latitude

48°22′16″ N

Longitude

26°38′46″ E

Maps of nearest to selo Kozyriany settlements

Livyntsi ... 4 km 978 m

Map of village Livyntsi

Map of  village Livyntsi

Balkivtsi ... 5 km 708 m

Map of village Balkivtsi

Map of  village Balkivtsi

Zelena ... 5 km 908 m

Map of village Zelena

Map of  village Zelena

cv.2ua.org Contact Us

© 2024, All rights reserved.