cv.2ua.org
Chernivetska oblast

Kostyntsi maps

Map Google Yandex Satellite map Satellite

Map of Kostyntsi with streets and houses

Google map of Kostyntsi

Layers of Google maps: a satellite map with names, road map with streets and houses, satellite map without names and topographic map.

Go to Google map of Kostyntsi >>

Yandex map of Kostyntsi

Go to Yandex map of Kostyntsi >>

Kostyntsi, selo

Address: selo Kostyntsi, Storozhynetskyi raion, Chernivetska oblast, Ukraine

Coordinates of Kostyntsi for Smartphone or Navigator (GPS/GLONAS)

Lat

48.279739

Lon

25.6444535

The length of the borders of selo Kostyntsi

from North to South

3 km 260 m

from West to East

4 km 110 m

Geographical coordinates

Latitude

48°16′47″ N

Longitude

25°38′40″ E

Maps of nearest to selo Kostyntsi settlements

Yaseny ... 1 km 522 m

Map of village Yaseny

Map of  village Yaseny

Vinograd ... 3 km 640 m

Map of village Vinograd

Map of  village Vinograd

Bobivtsi ... 3 km 660 m

Map of village Bobivtsi

Map of  village Bobivtsi

cv.2ua.org Contact Us

© 2023, All rights reserved.