cv.2ua.org
Chernivetska oblast

Karapchiv maps

Map Google Yandex Satellite map Satellite

Map of Karapchiv with streets and houses

Google map of Karapchiv

Layers of Google maps: a satellite map with names, road map with streets and houses, satellite map without names and topographic map.

Go to Google map of Karapchiv >>

Yandex map of Karapchiv

Go to Yandex map of Karapchiv >>

Karapchiv, selo

Address: selo Karapchiv, Vyzhnytskyi raion, Chernivetska oblast, Ukraine

Coordinates of Karapchiv for Smartphone or Navigator (GPS/GLONAS)

Lat

48.3230115

Lon

25.4534535

The length of the borders of selo Karapchiv

from North to South

3 km 538 m

from West to East

4 km 757 m

Geographical coordinates

Latitude

48°19′23″ N

Longitude

25°27′12″ E

Maps of nearest to selo Karapchiv settlements

Babyne ... 3 km 14 m

Map of village Babyne

Map of  village Babyne

Zamostia ... 3 km 940 m

Map of village Zamostia

Map of  village Zamostia

Valy ... 3 km 962 m

Map of village Valy

Map of  village Valy

cv.2ua.org Contact Us

© 2023, All rights reserved.