cv.2ua.org
Chernivetska oblast

Dumeny maps

Map Google Yandex Satellite map Satellite

Map of Dumeny with streets and houses

Google map of Dumeny

Layers of Google maps: a satellite map with names, road map with streets and houses, satellite map without names and topographic map.

Go to Google map of Dumeny >>

Yandex map of Dumeny

Go to Yandex map of Dumeny >>

Dumeny, selo

Address: selo Dumeny, Novoselytskyi raion, Chernivetska oblast, Ukraine

Coordinates of Dumeny for Smartphone or Navigator (GPS/GLONAS)

Lat

48.221535

Lon

26.4977005

The length of the borders of selo Dumeny

from North to South

3 km 475 m

from West to East

1 km 202 m

Geographical coordinates

Latitude

48°13′18″ N

Longitude

26°29′52″ E

Maps of nearest to selo Dumeny settlements

Kostychany ... 831 m

Map of village Kostychany

Map of  village Kostychany

Novoivankivtsi ... 1 km 148 m

Map of village Novoivankivtsi

Map of  village Novoivankivtsi

Vanchykivtsi ... 3 km 751 m

Map of village Vanchykivtsi

Map of  village Vanchykivtsi

cv.2ua.org Contact Us

© 2024, All rights reserved.