cv.2ua.org
Chernivetska oblast

Blyshchad maps

Map Google Yandex Satellite map Satellite

Map of Blyshchad with streets and houses

Google map of Blyshchad

Layers of Google maps: a satellite map with names, road map with streets and houses, satellite map without names and topographic map.

Go to Google map of Blyshchad >>

Yandex map of Blyshchad

Go to Yandex map of Blyshchad >>

Blyshchad, selo

Address: selo Blyshchad, Khotynskyi raion, Chernivetska oblast, Ukraine

Coordinates of Blyshchad for Smartphone or Navigator (GPS/GLONAS)

Lat

48.501803

Lon

26.1324945

The length of the borders of selo Blyshchad

from North to South

1 km 120 m

from West to East

1 km 57 m

Geographical coordinates

Latitude

48°30′6″ N

Longitude

26°7′57″ E

Maps of nearest to selo Blyshchad settlements

Hryniachka ... 2 km 521 m

Map of village Hryniachka

Map of  village Hryniachka

Zelena Lypa ... 3 km 471 m

Map of village Zelena Lypa

Map of  village Zelena Lypa

Korneshty ... 3 km 516 m

Map of village Korneshty

Map of  village Korneshty

cv.2ua.org Contact Us

© 2024, All rights reserved.